Grunner til å stemme MDG

Ingen politiske partier er perfekt, og det finnes ikke noe parti jeg er 100% enig i. De har alle sin form for ønsketenkning, så spørsmålet om hva man skal stemme på, koker dessverre ofte ned til “hvilken av disse ønsketenkningene er minst skadelig for Norges (eller verdens) fremtid”. Men om jeg i dag skulle anbefalt noe norsk politisk parti, måtte det bli Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I tillegg til at det er ting MDG tar alvorlig som ikke andre partier gjør, er de heller ikke fastlåst i utdaterte paradigmer (tenkemåter) slik andre partier er. (Deres blokkuavhengighet kan regnes som et tydelig tegn på dette.) I alle paradigmeskift gjennom historien har det alltid vært noen som ikke liker forandringer og klamrer seg til det gamle, men i det lange løp har skiftene stort sett alltid gjort ting bedre for oss. Og selv om vi mennesker tydeligvis ikke liker å tenke langsiktig, er det i dagens situasjon noe vi må tåle. Verden står nå overfor et globalt (og veldig nødvendig) paradigmeskifte, og ethvert land trenger ledere som tør å ta oss inn i fremtiden. Det vil ikke nødvendigvis gå knirkefritt, og jeg regner ikke med at noen (heller ikke MDG) vil gjøre alt riktig, men det er mye bedre enn alternativet.

Vi kan ikke løse problemer ved å bruke samme type tankegang som skapte dem. — Albert Einstein

Om økonomi

Jeg har observert at noen mener at MDGs politikk er “urealistisk” eller verre, fordi det innebærer at deler av vårt økonomiske system vil forandres, og enkelte arbeidsplasser (i hovedsak de som er tilknyttet oljeindustrien) vil forsvinne. Kanskje det. Det er ingen som påstår at omstillinger er enkle, men det betyr ikke at man bare kan la være, og tro at alt vil gå bra likevel. Og man klarer seg gjennom omstillinger hvis det er vilje til det.

Vår verdens modenhet for omstilling er godt illustrert av denne Covid-19-pandemien vi har gått gjennom. Hvordan har vi håndtert den? Har vi f.eks. ofret menneskers liv kun for å beskytte våre lands økonomier? Ja, absolutt. Noen land har gjort det verre enn andre, men tendensen er klar. Argumentet er at å ødelegge økonomien også ville resultert i død. Kanskje det. Men husk nå at penger er menneskeskapte. De er ikke naturgitte. Vi mennesker skapte selv våre økonomiske regler, og nå har vår sivilisasjon altså bevisst valgt å la tusenvis, kanskje millioner, dø for våre egne reglers skyld. (Og det i tillegg til at vi i århundrer har latt folk leve i sult og fattigdom, kun på grunn av vårt pengesystem. Vi hadde hatt ressurser til å mate alle i hele verden, dersom vi ikke hadde latt dette systemet begrense oss.) Så hvorfor er dette et system det er så viktig for så mange å beholde akkurat slik det er? Fordi de selv drar fordel av det? De som har makt, vil ikke miste det?

MDG ser ut til å være et av ganske få norske partier som ikke ønsker å la seg begrense av et litt utdatert, men godt inngrodd, system, og er villig til å gjøre enhver forandring som trengs for at vi alle skal kunne både overleve og leve godt, langt inn i framtiden. Uproblematisk blir det kanskje ikke, men denne viljen til å gjøre dette, det er noe vi sårt trenger akkurat nå.

Om angrep fra høyresiden

Nå finnes det enkelte miljøer på politisk høyreside som ikke bare misliker måten MDG prøver å løse problemene våre på, men fornekter at problemene i det hele tatt finnes, uansett bevis. De isolerer seg i ekkokammere på Internett, og nekter å tro på “mainstream media”, FN-rapporter, eller ethvert forskningsresultat som de ikke selv er enig i, og så videre. De oppfinner istedet store konspirasjonsteorier, eller anklager folk for ting som “politisk korrekthet”, eller andre angivelige agendaer. Alle mulige bortforklaringer og hersketeknikker tas i bruk. Nå har jeg riktignok gjort og sagt ting som sikkert kan få noen til å anse meg som ikke helt nøytral selv (teknisk sett ikke helt feil, ettersom jeg av og til kan slå et lite slag for objektiv sannhet, og generelt ikke er så glad i bullshit, men jeg følger ingen politisk ideologi). Men hva jeg har gjort eller ikke gjort ville uansett neppe gjort noen særlig forskjell. Disse miljøene søker uansett å diskreditere, angripe, hetse, true, og kneble alle stemmer som ikke er enige med dem, uansett hvem. Og kvinner, slik som Lan Marie Berg, blir gjerne angrepet ekstra hardt. Det sier nok dessverre ganske mye om psykologien bak. For demokratiets skyld burde vi ikke regne dette som helt greit.

Så, hvis du bryr deg om framtiden, og blir angrepet av folk fra slike miljøer, kan det være nyttig å huske på at dette er følelsesmennesker, styrt av ego, ikke av rasjonalitet og logikk. Hvis du blir truet eller trakassert, meld fra til politiet. Ikke kast bort for mye tid på å diskutere med folk som oppfører seg slik, bruk heller kreftene på å faktisk jobbe for en bedre verden. De kreftene kan vi alle få bruk for. Tro meg.

Les gjerne også min oppfølgerartikkel “Vi må tørre å tenke nytt”.

Posted
Updated