Ove Kåven

RSS / Atom

Questions and Answers

You can ask me questions here.
 • Questions may be asked in English, Norwegian, Swedish, Danish, Northern Sami, or German.
 • Anonymous submissions are allowed, but your IP address may be logged (in case a question ever needs to e.g. be reported to the police or something).
 • The question queue is moderated. Your question will generally not be published before it is answered.
 • If you don’t want your question to be published publicly here, it’s possible to use the Contact form instead (but I make no response guarantees there, and you can’t be anonymous).
 • Currently, questions may not contain HTML.
 • I may choose to not publish or answer questions that:
  • promote disinformation or hate;
  • advertise particular products or services;
  • contain personal or sensitive information;
  • are abusive or of a harassing nature;
  • or I’m just not legally allowed to answer.
 • I will generally try to answer questions within a few days.


im curious, tante vera retter meg på mange ord.. samma d. men hvordan spores alle de småe samsung telefonene? har en case jeg prøver å løse :)
tenkte på alle kodene som devicen sendt tx rx
Mobilkommunikasjon er designet for å ikke kunne spores av privatpersoner. Med spesialutstyr finnes det riktignok triks for å finne signaler fra den hvis du allerede er fysisk i nærheten av telefonen, men det er jo ikke det du spør om, og heller ikke noe jeg ønsker å gå inn på her. Så, det finnes altså to hovedmåter å spore en telefon på:
 • Få mobiloperatøren til å prøve å spore telefonen. Men for at de skal gi ut slik informasjon, må man formodentlig først gå til politiet. Det kan være en fordel å kjenne telefonens IMEI-nummer, dersom det er mulig at noen har byttet SIM-kortet.
 • På smarttelefoner er det mulig å installere og aktivere programmer/apper som aktivt og med vilje sender sporingsdata til en sentral server (som regel eid av de som utviklet programmet). Da kan man hente dataene fra denne serveren, hvis man er autorisert til det.
  • Samsung har et slikt program innebygd i deres telefoner, men det må aktiveres. Dersom det er aktivert, kan eieren av telefonen spore den på findmymobile.samsung.com (Sporingen kan visstnok også aktiveres herfra dersom telefonen er logget inn på Samsung-kontoen.)
  • Google har også en app som heter “Find My Device”. Hvis denne er aktivert, kan eieren av telefonen spore den på www.google.com/android/find