Healing

Norwegian

Jeg har tatt sjamanutdannelse hos bl.a. The Foundation for Shamanic Studies.

Sjamanhealing fra meg er gratis, under følgende betingelser:

1. Det er opp til meg om jeg har tid eller krefter til å hjelpe deg.
2. Du må gå med på å love åndene/universet at du vil gjøre minst en god gjerning, og/eller jobbe for en bedre verden, i bytte mot healing. Du kan velge hva din gjerning skal være (med mindre du vil at jeg skal foreslå noe), men du må være forberedt på å si det høyt før healinga. Og jo bedre gjerning, jo sterkere healing.
3. Hvis du får healing og den har effekt, så må du faktisk gjøre det du har lovet. Hvis ikke, kan healingeffekten forsvinne, eller åndene kan velge å straffe deg på andre måter. Ta ikke lett på løfter til åndene.
4. Hvis jeg må reise utenfor Tromsø (eller hvor ellers jeg nå er), må du kanskje dekke utgiftene til det, avhengig av situasjonen. Fjernhealing kan også være et alternativ i noen tilfeller.

Du kan kontakte meg via skjemaet under. Ikke ring telefonen min, jeg svarer sjelden ukjente oppringere (men du kan sende en SMS hvis du vil).

English

I’ve received shamanic training from, among others, The Foundation for Shamanic Studies.

Shamanic healing from me is free, under the following conditions:

1. It’s my call whether I have the time or energy to help you.
2. You must agree to promise the spirits/universe that you will do at least one good deed, and/or work for a better world, in exchange for the healing. You can choose what your deed will be (unless you want me to suggest something), but you must be prepared to say it out loud before the healing. And the better the deed, the stronger the healing.
3. If you get healing and it is effective, then you must actually do what you promised. If you don’t, the healing effect may be lost, or the spirits may choose to punish you in other ways. Do not treat promises to the spirits lightly.
4. If I have to travel outside Tromsø (or wherever else I might be), you might need to cover the costs of that, depending on the situation. Distant healing may also be an option in some cases.

You may contact me using the form below. Do not call my phone, I rarely answer unknown callers (but you may send a text message if you like).

Healing request form

Posted
Updated